हसून हसून पोट दुखेल  बाबाआजोबा आता तुमचा जमाना गेला…आता आमच्या नवीनम्हणी ऐका…आधुनिक युगाच्या अफलातून आधुनिक म्हणी-

१) राहायला नाही घर म्हणे लग्न कर !

२) सासु क्लबमध्ये सुन पबमध्ये !

३) खिशात नाही डोनेशन, घ्यायला चालला ऍडमिशन !

४) मुलं करतात चॅनेल सर्फ़, आईबाप करतात होमवर्क !

५) चुकली मुलं सायबरकॅफ़ेत !

६) चुकल्या मुली ब्युटीपार्लरमध्ये !

७ ) ज्या गावचे बार, त्याच गावचे हवालदार !

८) नाजुक मानेला मोबाईलचा आधार !

९) मनोरंजन नको रिंगटोन आवर !

१०) स्क्रिनपेक्षा एस एम एस मोठा !

११) जागा लहान फ़र्निचर महान !

१२) उचलला मोबाईल लावला कानाला !

१३) रिकाम्या पेपरला जाहिरातिंचा आधार !

१४) काटकसर करुन जमवलं, इंकम टॅक्समध्ये गमावलं

१५) साधुसंत येती घरा, दारंखिडक्या बंद करा !

१६) ज्याची खावी पोळी, त्यालाच घालावी गोळी

१७) एकमेका पुरवू कॉपी, अवघे होऊ उत्तीर्ण !

१८) लांबून देखणी, जवळ आल्यावर चकणी !

१९) चोर्या करुन थकला आणि शेवटी आमदार झाला

२०) आपले पक्षांतर, दुसर्याचा फुटीरपणा !

२१) प्रयत्ने लाईनीत उभे राहता रॉकेलही मिळे !

२२) अन्यायाचा फास बरा, पण चौकशीचा त्रास आवरा !

२३) जया अंगी खोटेपण, तया मिळे मोठेपण !

२४) एल.एल.बी झालो अन भिकेला लागलो !

२५) सरकार जेवू घालीना, पदवी भिक मागू देईना

२६) वशिल्याच्या नोकरीला इंटरव्ह्यु कशाला !

२७) वयही गेले, पैसेही गेले, हाती राहीले दाखले !

२८) घोड्याच्या शर्यतीत वशिल्याचे गाढव पुढे !

२९) साहेबापुढे वाचली गीता, कालचा मेमो बराहोता !

३०) गाढवापुढे वाचली गीता वाचणारा गाढव होता !

३१) स्मगलींगचे खाणार, त्याला दाऊद देणार !

३२) मी हसते लोका, शेंबूड माझ्या नाका !

३३) न्हाव्यावर रुसला अन जंगल वाढवून बसला!

३४) पुत्र व्हावा ऐसा गुंडा, ज्याचा तिन्ही लोकी झेंडा !

३५) पुढार्याचं मुळ व हॉटेलची चूल पाहु नये !

३६) नाव सुलोचनाबाई, चष्म्याशिवाय दिसत नाही !

३७) नाव गंगूबाई, आंघोळीला पाणी नाही!

३८) घरात नाही दाणा आणी म्हणे बर्शन आणा !

३९) घरावर नाही कौल पण अॅंटीनाचा डौल !

४०) घाईत घाई त्यात चष्मा नाही !

४१) रिकामा माळी ढेकळ फोडी !

४२) घरोघरी मॉडर्न पोरी !

४३) ओठापेक्षा लिपस्टीक जड !

४४) नाकापेक्षा चष्मा जड !

४५) अपुर्या कपडयाला फॅशनचा आधार !

४६) बायकोची धाव माहेरापर्यंत !

४७) गोष्ट एक चित्रपट अनेक !

४८) काम कमी फाईली फार!

४९) लाच घे पण जाच आवर !

५०) मंत्र्याच पोर गावाला घोर !

५१) मरावे परी मूर्तिरुपे उरावे !

५२) नटीच्या लग्नाला सतरा नवरे !

५३) मिळवत्या मुलीला मागणी फार !

५४) रिकामी मुलगी शृंगार करी!

५५) प्रेमात पडला हुंडयास मुकला !

५६) दुरुन पाहुणे साजरे !

५७) ऑफीसात प्यून शहाणा !

५) सत्ता नको पण खैरनार आवर !

५९) एक ना धड भाराभर पक्ष !

६०) हरावे परी डि पॉझिटरुपी उरावे !

६१) थेंबे थेंबे लोकसंख्या वाढे !

६२) तोंडाला पदर गावाला गजर !

६३) कष्टानं कमावलं बाटलीनं गमावलं !

६४) रात्र थोडी डास फार !

६५) शिर सलामत तो रोज हजामत !

६६) नेता छोठा कटआऊट मोठा !

६७) चिल्लरपुरता सत्यनारायण!

६८) दैव देते आयकर नेत !

६९) डीग्री लहान वशिला महान!करा शेअर…